[logiciel creation site] [creation site web] [creation site internet] [Start]
[Contact]
[Page 2]

Privacyverklaring van Toortje PC Hulp
Ik vind het belangrijk dat de privacy van mijn klanten goed wordt beschermd. Daarom ga ik zorgvuldig om met de persoonsgegevens die ik van klanten ontvang. Ik volg daarbij de regels van de Europese privacywetgeving (AVG/GDPR).
In deze privacyverklaring laat ik  weten welke gegevens ik van u verzamel, met welk doel en wat uw rechten zijn. Deze privacyverklaring is van toepassing op al mijn diensten van Toortje PC Hulp.

Welke persoonsgegevens verwerk ik.
Bij het aanbieden van diensten kan ik persoonsgegevens verwerken. Als u mij bijvoorbeeld vraagt thuis computer-problemen op te lossen dan vraag ik daarbij een aantal persoongegevens, zoals jouw naam, adres, e- mailadres en telefoonnummer.
Wilt u een volledig overzicht van uw gegevens, dan kunt  u een inzageverzoek doen (zie hierna: Wat zijn mijn rechten?).

Hoe werk ik met uw gegevens.
Ik verwerk alleen die gegevens van u die nodig zijn om:
● u te kunnen bezoeken voor een hulp-sessie;
● u een volgens de Belastingdienst juiste factuur te kunnen sturen;

Het delen van uw persoonsgegevens.
Ik deel uw gegevens niet met derden.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd.
Ik heb conform de eisen in de AVG/GDPR  beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover ik beschik te beschermen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op volgens de industrienorm versleutelde gegevensdragers.

Wat zijn uw rechten.
U heeft het recht  mij te vragen om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, of te verwijderen. Wanneer je vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kun je  contact met mij opnemen. U kunt uw vraag of verzoek richten aan: info@toortje.nl

 

Privacy

Toortje PC Hulp

09.03.2009

Privacy